+38 (057) 754-63-60
      +38 (057) 754-63-70

Система якості

Система якості

На підприємстві розроблена, впроваджена і сертифікована система управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001. Сертифікат відповідності № UA8O072.38381956.1-2018, виданий 12 квітня 2018р., дійсний до 11 квітня 2021 р.

Впровадження системи управління якістю гарантує, що якість виготовленої продукції є стабільною та зорієнтованою на конкретного споживача, підвищує конкурентоспроможність компанії.

Персонал компанії усвідомлює свою відповідальність перед споживачами. Тому інвестує в якість продукції, піклується про оснащення технологічних процесів сучасним обладнанням, забезпечення їх точними і ефективними засобами контролю.

Розроблені документи системи управління якістю є підтвердженням відповідності системи вимогам ДСТУ ISO 9001 та забезпеченням впевненості у тому, що компанія  здатна постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам чинних нормативних документів, невідповідна продукція своєчасно виявляється і вживаються заходи щодо запобігання її появи.

Функціонування системи якості контролюється при щорічних:

– планових внутрішніх перевірках;

– аналізі системи якості вищим керівництвом Товариства;

– технічних спостереженнях, що проводяться органом по сертифікації систем якості.

Політика в сфері якості – це основні завдання, вирішення яких забезпечить вихід компанії на більш високий якісний рівень.

Керівництво товариства визначило наступну Політику в сфері якості на 2019 рік:

Дана Політика в сфері якості покликана об’єднати зусилля персоналу ТОВ «НВО «А.Т.О.Р.»  для забезпечення високого рівня якості системи управління підприємством.